08-663 33 33 info@emadental.se

Vi erbjuder marknadens enklaste och kanske billigaste prissättning, vi följer försäkringskassans referensprislista utan några extra påslag.

Inga extra avgifter för helgerna och akut besök.

Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr
Röntgenundersökning, delstatus 235 kr
Röntgenundersökning, helstatus 795 kr
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830 kr
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 365 kr
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 035 kr
Basundersökning, utförd av tandhygienist 830 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 805 kr

 

Hälsofrämjande åtgärder

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435 kr
Profylaxskena, per skena 760 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 320 kr

 

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 400 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder 745 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 650 kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 160 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 475 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 105 kr

 

Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning, en tand 1 005 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 660 kr

 

Rotbehandling

Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 325 kr
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 005 kr
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 030 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 485 kr
Akut endodontisk behandling 785 kr
Komplicerad rotkanallokalisation 785 kr

 

Bettfysiologiska åtgärder

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 420 kr
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 420 kr

 

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 945 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 125 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 695 kr

 

Protetiska åtgärder

Permanent tandstödd krona, en per käke 5 710 kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 395 kr
Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 190 kr
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 680 kr
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 110 kr
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 870 kr
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 285 kr
Hel underkäksprotes 9 080 kr
Hel överkäksprotes 9 080 kr
Immediatprotes, hel käke 6 885 kr
Justering av avtagbar protes 370 kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 240 kr
Rebasering av protes 2 520 kr
Lagning av protes där avtryck krävs 1 945 kr
Komplicerad lagning av protes 3 830 kr

 

Övriga åtgärder

Hemmablekning med skena, båda käkarna, kampanj 1500 kr
Klinikblekning båda käkarna, kampanj 1899 kr
Tandrengöring med Air Flow. 400

*** Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan.